Kontrola w Gminie Świecie n. Osą

Karty podstawowe

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 26/03/2018 do 27/03/2018