Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Parkowej 12

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 13/06/2017 do 04/08/2017