Kontrola w Biurze Podatkowym MAX-IM

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 14/06/2018 do 15/06/2018