Kontrola Wójta Gminy Lubiewo

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 01/08/2017 do 04/08/2017