Kontrola Wójta Gminy Kijewo Królewskie

Kontrola wew/zew: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
05/12/2017