Kontrola Wójta Gminy Inowrocław

Karty podstawowe

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 12/12/2017 do 14/12/2017