Kontrola Wójta Gminy Dragacz

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 05/10/2017 do 09/10/2017