Kontrola Wójt Gminy Sicienko

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 01/01/2018 do 30/04/2018