Kontrola Szpitalu Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 01/10/2017 do 16/04/2018