Kontrola Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
08/08/2017