Kontrola Starosty Sepoleńskiego

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 27/11/2017 do 30/11/2017