Kontrola realizowana przez Delegautrę Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi i zwalczania zagrożeń terrorystycznych

Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 04/07/2017 do 13/03/2018