Kontrola Rady Gminy Gruta

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 26/10/2016 do 27/10/2016