Kontrola Prezydenta Miasta Torunia

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 08/11/2017 do 10/11/2017