Kontrola Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 20/11/2017 do 22/12/2017