Kontrola Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 17/10/2017 do 23/10/2017