Kontrola Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radziejowie

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 19/02/2018 do 02/03/2018