Kontrola Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 05/02/2018 do 16/02/2018