Kontrola Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 Dobrcz

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 12/02/2018 do 14/02/2018