Kontrola Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Grupa ALLMEDICA Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
26/10/2016