Kontrola MOPR Grudziądz

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 02/12/2017 do 04/12/2017