Kontrola Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 20/03/2017 do 14/04/2017