Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 24/07/2017 do 28/07/2017