Kontrola GOPS Zbójno

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 16/11/2017 do 21/11/2017