Kontrola GOPS Czernikowo

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 06/10/2017 do 10/10/2017