Kontrola GOPS Brzozie

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 23/01/2018 do 24/01/2018