Kontrola Gminnego Oosrodka Ppomocy Spolecznej Białe Błota

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 22/06/2017 do 14/07/2017