Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 08/03/2017 do 10/03/2017