Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 13/02/2017 do 21/02/2017