Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 05/10/2016 do 31/10/2016