Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowa Łąka

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 02/03/2017 do 03/03/2017