kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Łubianka

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 08/08/2017 do 10/08/2017