Kontrola Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bydgoszczy

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 19/12/2017 do 03/01/2018