Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Kowalu

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
08/09/2017