Kontrola Burmisrza Miasta Radziejów

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 11/12/2017 do 13/12/2017