Kontorla w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
10/11/2016