Kontorla w Gminnej Spółce Wodnej „Nowość” w Wielgiem

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
20/10/2016