Informacja o wynikach kontroliw Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu

Karty podstawowe

Kontrola wew/zew: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 14/07/2017 do 29/09/2017