Informacja o wynikach kontroli problemowej w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radziejowie

Kontrola wew/zew: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
09/04/2018