Egzaminy dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Karty podstawowe

KUJAWSKO - POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BYDGOSZCZY
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA
ODDZIAŁTRANSPORTU, GOSPODARKI I SPRAW ROLNICTWA
ul. Jagiellońska 3

budynek B, pokój 133, XIII piętro,

tel. 52 349-7489
zleoznakowanie@bydgoszcz.uw.gov.pl

Ogłoszenia o terminie i miejscu przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy, przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Egzaminy na kwalifikacje wstępną

Terminy egzaminów

Komisja egzaminacyjna testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Zarządzenie nr 156/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E, oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego.

Zarządzenie nr 362/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09 września 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 156/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy C1, C1+E,  C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego, zmienione zarządzeniem Nr 413/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2015 r.

  1. Regulamin Komisji Egzaminacyjnej
  2. Wniosek o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla osób, które ukończyły szkolenie - doc