Egzaminy dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy

Karty podstawowe

KUJAWSKO – POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BYDGOSZCZY
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA
ODDZIAŁ TRANSPORTU, GOSPODARKI I SPRAW OBRONNYCH
ul. Jagiellońska 3

budynek B, pokój 133, XIII piętro,

tel. 52 349-7489
zleoznakowanie@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy - termin i miejsce

 

 

Opłata za egzamin na instruktura/wykładowcę nauki jazdy

Konto:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy
Biuro Finansowo-Inwestycyjne
56 1010 1078 0000 4222 3100 0000
tytułem: za egzamin na instruktora/wykładowcę

Lp. Kategoria  Część pierwsza  Część druga Część trzecia  Razem
1. B lub T 50 50 240 340
2. A,B+E,C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E 50 50 260 360
3. Pozwolenie 50 50 160 260

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. poz. 1791).

 

 

Komisja  egzaminacyjna  -  instruktorzy i wykładowcy nauki jazdy

Zarządzenie nr 40/2017 Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem.

Regulamin wewnętrzny działania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem.

  1. Załącznik numer 1 - wzór wniosku