Załącznik NR 3 do wniosku o udzeielnie cudzoziemcowi zezwolenie na pobyt czasowy