Wniosek o nadanie medalu "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej"