Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Karty podstawowe