Oświadczenie o przestrzeganiu odpowiednich norm przez zakład opieki zdrowotnej