Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim

Karty podstawowe