Oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty