Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika zakładu opieki zdrowotnej