Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia: „Usługa załadunku i wyładunku oraz przewóz rzeczy ruchomych (w tym wielkogabarytowych) z magazynu przeciwpowodziowego w Świeciu n/Wisłą do Chełmna i Torunia”

21.09.2018 20:10

Obwieszczenie z dnia 20 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia  20 września 2018 r.    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),


zawiadamia się,

20.09.2018 14:56

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Przegląd i konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynkach Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 i Konarskiego 1-3 oraz budynku Delegatury K-P

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Przegląd i konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynkach Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 i Konarskiego 1-3 oraz budynku Delegatury K-P UW w Toruniu przy ul. Moniuszki 15/21

19.09.2018 12:12

Strony