Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

z dnia 4 kwietnia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody - 2 etaty

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody – 2 et
numer ogłoszenia: 24940 z dnia 4 kwietnia 2018 roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

21.05.2018 13:58

Strony