Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Obwieszczenie z 23 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia    23    stycznia 2018 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

23.01.2018 16:00

z dnia 17 listopada 2017 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej – 1 et

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej
numer ogłoszenia: 18180 z dnia 17 listopada 2017roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

22.01.2018 12:32

z dnia 17 listopada 2017 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej – 1 etat

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej
numer ogłoszenia: 18183 z dnia 17 listopada 2017roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

22.01.2018 10:05

z dnia 2 grudnia 2017 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 2 et

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
numer ogłoszenia: 18878 z dnia 2 grudnia 2017roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

22.01.2018 10:03

Strony