Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

WOJEWODA  KUJAWSKO – POMORSKI

 

Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,

Cel Krajowy 2.2. i 2.3.

 

10.07.2017 09:47

Prezydent Miasta Bydgoszczy jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.) oraz
zgodnie z zarządzeniem Nr 112/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2017 r.

podaje do publicznej wiadomości,

07.07.2017 12:03

Strony