Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

obwieszczenie z 20 wrzesnia 2017 r.

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,

stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

oraz zgodnie z rozporządzeniem nr 275/2017 Wojewody Kujawosko-Pomorskiego z dnia 05 września 2017 r.

podaje do publicznej wiadomości,

21.09.2017 09:51

Strony