Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

z dnia 10 kwietnia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej - 1 etat

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej – 1 et
numer ogłoszenia: 25235 z dnia 10 kwietnia 2018 roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

28.05.2018 14:55

z dnia 10 kwietnia 2018 r. - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej - 2 etat

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej – 2 et
numer ogłoszenia: 25245 z dnia 10 kwietnia 2018 roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

28.05.2018 14:19

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w Inowrocławiu

data i miejsce zgromadzenia: 27 maja 2018 r. Inowrocław, Solanki przy Muszli Koncertowej
 
rozpoczęcie zgromadzenia: godz. 15:00
 
przewidywany czas trwania: około 30 minut
 
przewidywana liczba uczestników: 50 osób
 
cel zgromadzenia: solidaryzowanie się z osobami niepełnosprawnymi wraz z opiekunami, poparcie protestu rodziców w sejmie, walczących o godne życie ich niepełnosprawnych dzieci

25.05.2018 14:33

Obwieszczenie z dnia 25 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 25 maja 2018 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),

25.05.2018 13:20

Strony