Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

KZN wspólpraca z samorządami

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI

KZN – CO TO JEST?
KZN, czyli Krajowy Zasób Nieruchomości to państwowa osoba prawna powołana na mocy ustawy z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości w celu poprawy dostępności mieszkań w Polsce.
KZN to tzw. „bank ziemi” – gromadzi, zarządza i gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa (nieoddanymi w użytkowanie wieczyste) ujętymi w Zasobie Nieruchomości. Dokonuje także inwestycji podnoszących wartość tych nieruchomości.

25.09.2017 15:10

Zbuduj dom z Krajowym zasobem Nieruchomości

ZBUDUJ DOM Z KRAJOWYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI

Krajowy Zasób Nieruchomości będzie oferował działki pod budowę domów jednorodzinnych.
Warunkiem otrzymania takiej działki będzie start w przetargu organizowanym przez KZN. Osoby, które wygrają przetarg na użytkowanie wieczyste działki (z opcją docelowego wykupu) będę miały określony czas na wybudowanie domu. Jeśli z różnych przyczyn dom nie powstanie, działka trafi ponownie do przetargu.

25.09.2017 15:04

Obwieszczenie z dnia 18 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia    18    września 2017 r.

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 19 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej „K.p.a.”),

21.09.2017 14:17

Strony