Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Wyniki naboru na stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej – 2 et

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej  – 2 et
numer ogłoszenia: 29495 z dnia 26 czerwca 2018 roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

24.07.2018 15:25

Wyniki Naboru na stanowisko inspektor w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa – 2 et

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
na stanowisko: inspektor w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa  – 2 et
numer ogłoszenia: 28515 z dnia 8 czerwca  2018 roku
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

24.07.2018 15:23

Strony